Folitasuper 300EC

Thành phần


Hoạt chất: Propiconazole 150 g/lít
Hoạt chất: Tebuconazole 150g/lít
Dung môi và phụ gia: 700 g/lít

Đặc hiệu


Lem lép hạt trên lúa
Rỉ sắt cà phê

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Folitasuper 300EC
là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác động nội hấp. Thuốc thấm nhanh vào cây trồng qua các bộ phận sinh dưỡng, phòng trừ nhiều loài nấm hại cây trồng.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Lem lép hạt, đốm nâu, khô vằn. 300 ml/ha (15 ml/16 lít nước)
Lạc Đốm lá 400 ml/ha (20 ml/16 lít nước)
Đậu tương
Cà phê Rỉ sắt 0,1% (16 ml/16 lít nước)

Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy bệnh chớm xuất hiện. Nếu bệnh nặng, phun 2 lần cách nhau 7 – 10 ngày.


Thời gian cách ly: 7 ngày.