Forvilnew 250SC

Thành phần


Hoạt chất: Tricyclazole 220g/lít
Hoạt chất: Hexaconazole 30 g/lít
Dung môi và phụ gia: 750 g/lít

Đặc hiệu


Đạo ôn lúa
Rỉ sắt hại cà phê.

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Forvilnew 250SC
là hỗn hợp thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh. Thuốc thấm nhanh vào cây trồng qua bộ phận rễ, di chuyển đến thân, cành, lá, ức chế các phản ứng sinh tổng hợp chất làm cho sợi nấm (khuẩn ty) không xâm nhập hoặc không phát triển được trong cây trồng. Thuốc phòng trừ hiệu quả bệnh đốm vằn, đạo ôn trên lúa; đốm lá hại lạc; rỉ sắt, đốm lá hại đậu tương; thán thư, rỉ sắt trên cây cà phê.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯƠNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Đốm vằn (khô vằn) 600 ml/ha (30 ml/16 lít nước)
Đạo ôn (cháy lá) 600 – 800 ml/ha (30 – 40 ml/16 lít nước)
Lạc (đậu phộng) Đốm lá 600 ml/ha (30 ml/16 lít nước)
Đậu tương (đậu nành) Rỉ sắt, đốm lá 600 – 800 ml/ha (30 – 40 ml/16 lít nước)
Cà phê Thán thư, rỉ sắt 0,2% (32 ml/16 lít nước)

Lắc thật đều chai thuốc trước khi sử dụng. Lượng nước phun 320 lít nước/ha. Trên cây cà phê, phun ướt đều tán lá cây. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. Phun thuốc 2 lần cách nhau 07 ngày.

.
Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 07 ngày.