Linchor top 60OD

Thành phần


Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50 g/lít
Hoạt chất: Penoxsulam 10 g/lít
Dung môi và phụ gia: 940 g/lít

Đặc hiệu


Cỏ chết lúa tốt

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Linchor top 60OD
là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, có tính chọn lọc. Thuốc dùng để diệt trừ cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ lá rộng, cỏ chác lác trong ruộng lúa sạ.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG THỜI ĐIỂM PHUN
Lúa sạ – Cỏ lồng vực
– Cỏ đuôi phụng
– Có lá rộng
– Có chác lác
800 ml – 1 lít/ha ( 40 – 50 ml/16 lít nước) Phun thuốc sau khi sạ 4 – 10 ngày.

Lượng nước phun là 320 lít/ha, lắc đều chai thuốc trước khi sử dụng. Khi pha thuốc, khuấy đều để thuốc tan tốt trong nước trước khi phun. Khi phun, đất đủ ẩm và cỏ dưới 5 lá. Sau phun 2 – 3 ngày, dẫn nước vào ruộng ngập cỏ và giữ nước 3 – 5 ngày.


Thời gian cách ly: Không xác định thời gian cách ly.