Nuzole 40EC

Thành phần


Hoạt chất: Flusilazole 40% w/w
Dung môi và phụ gia: 60% w/w

Đặc hiệu


Lem Lép hạt trên lúa
Rỉ sắt trên cà phê

Quy cách


Chi tiết sản phẩm


Nuzole 40EC
là thuốc trừ nấm bệnh thế hệ mới, có phổ tác dụng rộng, thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, ít bị rửa trôi bởi nước mưa. Thuốc thấm nhanh vào cây trồng qua bộ phận rễ, lá di chuyển đến toàn thể thân, cành, lá ức chế các phản ứng tổng hợp chất, ngăn cản sự thành lập cấu trúc màng tế bào làm cho nấm chết. Nuzole 40EC phòng trừ hữu hiệu nhiều loại nấm bệnh hại cây trồng, đặc biệt đối với bệnh lem lép hạt hại lúa.

 

CÂY TRỒNG ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ LIỀU LƯỢNG
Lúa Đạo ôn, khô vằn 160 ml/ha (8 ml/16 lít nước)
Lem lép hạt 250 ml/ha (12,5 ml/16 lít nước)
Đậu tương Đốm lá
Cà phê Rỉ sắt 0,06% (9,6 ml/16 lít nước)

Lượng nước phun là 320 lít/ha trên lúa. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện.


Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 07 ngày.